Rehabresan

PHYS-ICON

Tillsammans med Bräcke Diakoni har vi i ett Vinnova finansierat projekt tagit fram arbetssätt och digitalt stöd för att få till en Rehabresa som verkligen fungerar. Allt blev bättre!

Nu finns det ett effektivt sätt att jobba med rehabilitering när en patient är sjukskriven eller går på behandling.

Vår modell gör att patienten snabbare kommer tillbaka till ett värdigt liv och vårdgivaren kan arbeta både effektivare och med mindre frustration. Vi använder gemensam plattform, visualisering och skräddarsydda triggers och får på så sätt snabba resultat.

lockup

Dreamler features

Rehabresan visualiseras på en stor digital board där alla inblandade kan dela samma bild. Allt är med och det är enkelt att lägga till och ta bort nya aktiviteter.

Genom att använda våra mallar kombinerat med egna erfarenheter tas ett generiskt flöde fram som anpassas till respektive patients unika situation. Programvaran är webbaserd och all informations finns i molnet. Vi jobbar med aktiviter och pekar på säker information tex 1177. Det innebär att vi jobbar enligt de regelverk som finns i GDPR.

Features-Image-2-or8

Features-Image-1-or8

Patienten installerar enkelt en apppå sin mobil. Appen är kopplad till till datorns desktop i realtid och all information sker i realtid.

Alla planerade och genomförda aktiviteter finns samlat och all kommunikation finns på ett ställe.

Patient och rehab koordinatorn kan chatta i appen och spara mycket tid som tidigare gått till att sitta i telefon och leta information

Patienten som är på Rehabresan jobbar alltid i appen. Den är byggd enligt samma principer som man spelar ett spel.

Det finns två intuitiva vyer där man kan växla mellan vad som skall göras och vilka mål som skall uppnås. Aktiviteter visas som symboler och målen visualiseras so diamanter.

I appen har du pushnotiser som fungerar som en trigger för patienten. Man påminns vad so skall göras och har en enkel överblick i kalendern.

checking goals

testimonials